Imprint

Odcisk neocamp.de
Informacje zgodnie z § 5 TMG:
Ta strona internetowa www.neocamp.de jest publikowana przez:

NEO Expo Europe GmbH
Hagelbergerstr. 12
10965 Berlin
Deutschland

Reprezentowany przez: Peter Schumacher

Kontakt:


Sieć: www.neocamp.de
Telefon: +49 30 3505 6713

Dyrektor zarządzający: Peter Schumacher
Wpis do rejestru handlowego
Numer w rejestrze handlowym: HRB 11045

Numer VAT: DE 294517647

Odpowiedzialny za własne treści NEO Expo Europe GmbH zgodnie z § 55 RStV: Peter Schumacher

Zrzeczenie się:

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub do których się odwołuje na jego stronach - chyba że ma pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego autor niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej autora, a także wpisów zewnętrznych w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, których zawartość może być dostępne i napisane na zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem spinki do mankietów.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać bezlicencyjne grafiki, dźwięk dokumenty, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wskazanie znaku towarowego nie oznacza, że ​​nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie obiektów, takich jak schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione bez zgody autora.

Uwagi prawne:


Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO: Komisja Europejska zapewnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (OS). Platforma służy jako punkt kontaktowy dla konsumentów i ma na celu rozstrzyganie sporów związanych z zamówieniami online początkowo pozasądowymi. Platforma systemu operacyjnego jest dostępna pod następującym linkiem zewnętrznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim arbitrażem.

Zdjęcia:

Obrazy na tej stronie podlegają prawu autorskiemu, a ich użycie wymaga zgody odpowiednich stron uprawnionych.
© NEO Expo Europe GmbH & NEO Expo Poland Sp. z.o.o. 2021
hello world!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram